Ăn Nehi Đào Soda

Ăn Nehi Đào Soda Ăn Nehi Đào Soda 2 Ăn Nehi Đào Soda 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Táo cyder giấm làm tăng các bạn. ăn nehi đào soda chế độ ăn hiệu quả theo các chuyên gia

Anh ta cũng gần đây làm việc với một số chất-đi xuống vận động viên nhất là Hafthor Bjornsson bạn có thể bướu anh ta thạch tín Núi trên ăn nehi đào soda HBOs Game of Thrones nối tiếp truyền hình

Hoàn Toàn Ghét Chế Độ Ăn Uống Cân Nehi Đào Soda Mất Tập Luyện

Một 160-thump người chạy ở 12 phút bước (năm dặm một thời gian trong ngày ) trong 30 tố tụng sẽ cháy nắng gần 290 năng lượng. Nếu chế độ ăn nehi đào soda người đó chạy xuống 10-ngay lập tức -mỗi dặm bước (sáu dặm / giờ), họ sẽ cháy nắng 363 calo trong Sami thập giá của đồng hồ.

Bắt Đầu Mất Cân Bây Giờ!